Szerzői, tulajdonosi jogi nyilatkozat

Alulírott, Kiss Kata, 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19. szám alatti egyéni vállalkozó, kijelentem, hogy

  • nem folytatok gyógyító tevékenységet és terápiát
  • nem diagnosztizálok betegséget vagy annak hiányát
  • szolgáltatásom célja, hogy a holisztikus szemléleted,  egészségtudatosságod növekedjen, és ezáltal egy könnyebb érzelmi állapotból,szélesebb rálátással a helyzetedre tudj döntéseket meghozni a termékenységi utadon. Ezen az úton kísérlek és segítelek.
  • a mentorálás során a döntés joga végig a tiéd, a tudásom, tapasztalataim és a gyakorlatok átadás kívül egyéb kötelezettség, felelősség engem nem terhel.
  • az általam nyújtott mentorálási szolgáltatás nem helyettesíti az orvosi, konvencionális gyógyító eljárást, orvosi vizsgálatot és kezelést.
  • a termékenységmentorálási folyamatom nem zárja ki bármiféle orvosi- vagy gyógyszeres kezelést, vagy bármilyen mentális terápiát.
  • a felmerülő egészségügyi problémákkal orvoshoz szükséges fordulni.
  • az általam javasolt, vagy egyébként más indíttatásból megvalósított valamennyi életmód- és étrendbeli változtatással kapcsolatban tájékoztasd kezelőorvosodat és kérd ki véleményét, javaslatát.
  • bármely a klub.termekenyvagyok.hu weboldalon megjelenő információra való támaszkodás kizárólag saját felelősségre történik. Minden esetben fordulj orvosodhoz, ügyvédedhez vagy más szakemberhez.
  • amennyiben egészségügyi vészhelyzetben van, haladéktalanul fordulj orvoshoz.

Titoktartási kötelezettség

Mindenre, ami a Bababehívó Programban elhangzik írásos vagy szóbeli formában, akár a www.klub.termekenyvagyok.hu weboldalon, akár a programhoz tartozó zárt facebook csoportban, akár személyes vagy onilne beszélgetős eseményeken, akár e-mailes vagy telefonos konzultáción a beszélgető felek között, titoktartási kötelezettségem van, harmadik félnek nem adom ki.

Azokat a történeteket, hozzászólásokat, melyek tanulságosak lehetnek mások számára és ezzel mások termékenységi útját segítik, név nélkül engedély nélkül feldolgozhatom, beépíthetem a segítői tevékenységembe, közzétehetem a weboldalon, közösségi média felületein. De kizálag név nélkül, minden személyazonosításra utaló részt kihagyva, módosítva.

Amennyiben személyazonossággal osztok meg valamit, azt csakis írásos engedéllyel teszem. 

A Bababehívó Program összes résztvevőjét is titoktartás kötelezi. Semmilyen információt, mások történetét, történetének részleteit tilos megosztania 3. féllel az engedélye nélkül. 

Szerzői jogok

A Bababehívó Program teljes anyaga és minden, ami a klub.termekenyvagyok.hu weboldalon vagy ehhez tartozó közösségi média felületeken megjelenik, szerzői jogvédelem alatt áll. Ez vonatkozik az írásos anyagokra, hanganyagokra, videós anyagokra, képekre.  Tilos azok írásos engedély nélküli másolása, vagy bármilyen formában történő sokszorosítása.

A szerzői jog jogosultjaként Kiss Kata minden jogot fenntart, a weboldal vagy közösségi média oldalak tartalmának vagy a Bababehívó Program tartalmának  bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban. 

Tilos Kiss Kata erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen tartalomnak (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) a másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása. Felhasználásukra kizárólag a tulajdonosa, Kiss Kata jogosult.

Résztvevői, felhasználói  nyilatkozat

Kijelentem, hogy Kiss Kata szerzői, tulajdonosi nyilatkozatát is elolvastam és elfogadom. 

Továbbá a fenti titoktartási és szerzői jogokat is elolvastam és elfogadom. 

Megértettem, hogy Kiss Kata nem orvos és nem pszichiáter, így nem diagnosztizál, és nem kezel semmilyen testi, lelki és mentális betegséget, egészségi állapotot vagy súlyos panaszt.

A termékenységmentor folyamat és a Bababehívó Programban található módszerek, technikák, információk, nem helyettesítik az orvosi kezelést, és a fizikai, mentális, érzelmi vagy spirituális problémákkal kapcsolatos felelősségteljes lépéseket. A klienssel közösen végzett érzelmi-, mentális és ener­getikai munka kizárólag az átfogó szemléletű egészségügyi ellátás kiegészítéseképpen, azzal együtt használható, Bármely, tartósan fennálló panasz vagy egészségügyi probléma esetén mindenki saját felelőssége, hogy orvoshoz fordul. 

Kijelentem, hogy nem állok pszichiátriai kezelés alatt. Kijelentem, hogy megértettem, hogy a Kiss Katával végzett munka független a kezelőorvosaim, pszichológusom és az ügye(i)mmel foglalkozó más szakemberek tevékenységétől, és azokat nem befolyásolja. 

Megértettem, hogy a saját felelősségem, hogy más, a testi, lelki, szellemi jóllétemért velem együtt dolgozó szakembereket Kiss Kata termékenységmentorral közösen végzett munkáról tájékoz­tatok-e. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a termékenységmentorálás folyamata során Kiss Katával megosztott információk– jelenlegi tudásom szerint – a valóságnak mindenben megfelelnek.

Beleegyezem, hogy a közös munka során bekövetkező fontos változásokról Kiss Kata termékenységmentort a megfelelő időben tájékoztatom. 

A Kiss Kata termékenységmentor által összeállított Bababehívó Programnak és a termékenységmentor munkájában bármilyen információ átadásának nem célja, hogy bárkit meggyőzzön arról, hogy amiben ő hisz, az helytelen, vagy, hogy másfajta tudásra van szüksége. A közös munka során a szolgáltató a klienst a saját bölcs megoldásainak a feltárásában  támogatja. A munka során feltárt információk és javaslatok felhasználása kizárólag a kliens felelősségi körébe tartozik.

Megértettem, hogy Kiss Kata termékenységmentor tevékenységét a tőle elvárható maximális gondossággal és szakértelemmel végzi. 

A fenti tájékoztatás tudatában kijelentem, hogy a termékenységmentorálás folyamatban a saját felelősségem­re veszek részt. 

Kijelentem továbbá, hogy tudomásul veszem, a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 351. § (1) bekezdéseiben foglaltakat, és jelen nyilatkozat útján kijelentem, hogy a termékenységmentorálási folyamatban való aktív részvételbe beleegyezem, ezért Kiss Katát, mint szolgáltatót az életemben a mentorálási folyamat után bekövetkező eseményekkel kapcsolatosan semminemű jogellenesség nem terhelheti. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy ez a károkozás jogellenes­ségé­nek kizárását jelenti.

Jelen nyilatkozatot a szolgáltató teljes körű tájékoztatása és a fentiek teljes ismeretében, mint ügyleti akaratommal mindenben megegyezőt, azzal helybenhagyólag írom alá, illetve megrendelésemmel együtt fogadom el a mai napon. Ez a dokumentum Kiss Katával végzett további közös munkára is érvényes.

Kijelentem, hogy amennyiben bármely ponttal kapcsolatban fenntartásom merül fel, arról a szolgáltatót írásban tájékoztatom, ez a véleménymódosulás azonban az addig végzett közös munkára visszamenőleg nem vonatkoztatható.